dergipark.gov.tr/otjhs
Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi (OTJHS) sağlık bilimleri alanlarında yayın kabul eden hakemli bir dergidir.

İngilizce ve Türkçe yazıların kabul edildiği dergimiz üç ayda bir (Mart-Haziran-Eylül-Aralık) yayınlanmaktadır. Ulusal ve uluslararası, Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği, Hemşirelik, Ebelik, Spor Bilimleri ve insan sağlığı ile ilgili diğer alanlardaki orijinal makale, derleme, imaj sunumu, olgu sunumu ve kısa bildiriler yayınlanmak üzere değerlendirilmektedir. Dergimiz, yayınları değerlendirme süreci ya da kabul edilen yayınların yayınlanması süreçleri için bir ücret talep etmemektedir. Tüm yayınlar ücretsiz yayınlanır, okunup indirilebilir.

Sağlık alanlarında düzenlenen bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler veya toplantı konuşmaları ek sayılar şeklinde yayınlanabilir. 


Makale gönderme süreçleri hakkında yardım almak için tıklayınız
Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi Son Sayı
Cilt 2 - Sayı 4 - Ara 2017