Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi

7.934 4.270
Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi (OTJHS) sağlık bilimleri alanlarında yayın kabul eden hakemli bir dergidir. İngilizce ve Türkçe yazıların kabul edildiği dergimiz üç ayda bir (Mart-Haziran-Eylül-Aralık) yayınlanmaktadır. Ulusal ve uluslararası, Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği, Hemşirelik, Ebelik, Spor Bilimleri ve insan sağlığı ile ilgili diğer alanlardaki orijinal makale, derleme, imaj sunumu, olgu sunumu ve kısa bildiriler yayınlanmak üzere değerlendirilmektedir. Kabul edilen tüm yazılar ücretsiz yayınlanır, okunup indirilebilir. Sağlık alanlarında düzenlenen bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler veya toplantı konuşmaları ek sayılar şeklinde yayınlanabilir. 

Cilt 1, Sayı 3 (2016): Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi

İçindekiler

Araştırma Makalesi

Kan Bağışçılarında Tarama Test Sonuçlarının Yıllara Göre Değişimi; On Yıllık Değerlendirme, Malatya PDF
Osman İÇEL, Mehmet KÖROĞLU, Tayfur DEMİRAY, Selda ÖZBAYRAKTAR, Nazif AKEL, Rabia GÜN, Fadime İNCİ, Mustafa ÖZGÜL, Mahmut SARAÇ, İrfan KUKU
Haşhimoto Tiroiditli Olguların Klinik ve Laboratuvar Bulgularının Değerlendirilmesi PDF
Ahmet NALBANT, Ayhan AYDIN, Huri TİLLA İlçe, Hakan CİNEMRE
Paralimpik Okçuların ve Tekerlekli Sandalye Basketbol Oyuncularının Core Stabilizasyon Verilerinin Karşılaştırılması PDF
Bihter AKINOĞLU, Tuğba KOCAHAN, Tuğba BİRBEN, Özge ÇOBAN, Çağlar SOYLU, Necmiye ÜN YILDIRIM

Derleme

Cerrahi Alan Enfeksiyonu Tanımlarında Yenilikler ve Ameliyat Öncesi Tüy Temizliğinde Güncel Uygulamalar PDF
Fatih MARUL, Dilek AYGİN

Görüntü Sunumu

BİR OLGU NEDENİYLE BÜLLÖZ İMPETİGO PDF
Meltem Karabay, İbrahim CANER


ISSN: 2459-1467