Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi

5.041 2.151
Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi (OTJHS) sağlık bilimleri alanlarında yayın kabul eden hakemli bir dergidir. İngilizce ve Türkçe yazıların kabul edildiği dergimiz üç ayda bir (Mart-Haziran-Eylül-Aralık) yayınlanmaktadır. Ulusal ve uluslararası, Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği, Hemşirelik, Ebelik, Spor Bilimleri ve insan sağlığı ile ilgili diğer alanlardaki orijinal makale, derleme, imaj sunumu, olgu sunumu ve kısa bildiriler yayınlanmak üzere değerlendirilmektedir. Kabul edilen tüm yazılar ücretsiz yayınlanır, okunup indirilebilir. Sağlık alanlarında düzenlenen bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler veya toplantı konuşmaları ek sayılar şeklinde yayınlanabilir. 

Cilt 1, Sayı 2 (2016): Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi

İçindekiler

Araştırma Makalesi

Kene Isırığı Sonrası Tularemi Seroprevalansının Araştırılması PDF
Mehmet YAHYAOĞLU, Oğuz KARABAY, Şaban GÜRCAN, Nazan TUNA, Ömer ORKUN
Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde Yatan Hastalarda Düşme Sonuçlarının Değerlendirilmesi PDF
Havva BOZDEMİR, Nilay KÜÇÜKBERBER, Sevda ÖZMEN

Derleme

Laparaskopik Cerrahi Sonrası Ağrı ve Hemşirelik Bakımı PDF
Kadriye ACAR, Dilek AYGİN
Hepatit C tedavisinde 2016 sağlık uygulama tebliğinin getirdiği yenilikler PDF
Oğuz KARABAY, Aziz ÖĞÜTLÜ, Ertuğrul GÜÇLÜ

Olgu Sunumu

Fenitoinle İlişkili DRESS Sendromu: Olgu Sunumu PDF
Murat YÜCEL, Halil İbrahim ÇIKRIKLAR, Yasemin Yıldız KİRAZALDI, Yusuf YÜRÜMEZ

Görüntü Sunumu

Tipik olmayan öykü ile gelen bir paraziter deri enfestasyonu olgusu PDF
Ümit KILIÇ, Tayfur DEMİRAY, Teoman ERDEM, Kerem YILMAZ, Mehmet KÖROĞLU, Mustafa ALTINDİŞ


ISSN: 2459-1467