Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi

1.461 765
Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi (OTJHS) sağlık bilimleri alanlarında yayın kabul eden hakemli bir dergidir. İngilizce ve Türkçe yazıların kabul edildiği dergimiz üç ayda bir (Mart-Haziran-Eylül-Aralık) yayınlanmaktadır. Ulusal ve uluslararası, Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği, Hemşirelik, Ebelik, Spor Bilimleri ve insan sağlığı ile ilgili diğer alanlardaki orijinal makale, derleme, imaj sunumu, olgu sunumu ve kısa bildiriler yayınlanmak üzere değerlendirilmektedir. Kabul edilen tüm yazılar ücretsiz yayınlanır, okunup indirilebilir. Sağlık alanlarında düzenlenen bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler veya toplantı konuşmaları ek sayılar şeklinde yayınlanabilir. 

Cilt 1, Sayı 1 (2016): Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi

İçindekiler

Araştırma Makalesi

Akut Gastroenteritli Çocuklarda Rotavirus, Enterik Adenovirus ve Norovirus Sıklığı PDF
Mustafa ALTINDİŞ, Şeyma KÜÇÜKKURT, Raike KALAYCI, Ferhat Gürkan ASLAN, Ayşegül BÜKÜLMEZ, Yasin YOLDAŞ
Farklı Isınma Yöntemlerinin Olimpik Okçulukta Atış Performansına Etkisi PDF
Serhat TURAN, Murat ÇİLLİ

Derleme

Palyatif Onkolojik Tedaviler ve Bakım PDF
Sevim ŞEN, Dilek AYGİN, Havva SERT

Olgu Sunumu

Orak Hücre Hastalığına Bağlı Akut Göğüs Sendromu’nun Konfor Kuramına Göre Değerlendirilmesi ve Hemşirelik Bakımı: Olgu sunumu PDF
Kadriye ACAR, Dilek AYGİN

Görüntü Sunumu

Karla Gelen Lenfodenopati ve Ateş PDF
Oğuz KARABAY, Ertugrul Güçlü, Aziz Öğütlü


ISSN: 2459-1467